Pokojninsko svetovanje

Priča smo zmanjševanju pokojninske osnove, ne prilagajanje pokojnin rasti cen in plač, podaljševanju obdobja za izračun pokojninske osnove in daljšanje delavne dobe, kar ima vse posledico nižanju pokojnin iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Vsak dan lahko vidimo vedno bolj revne upokojence, ki s svojimi vedno nižjimi pokojninami, komaj pokrivajo življenjske potrebe.

Vedno bolj tudi zaznavamo, kako tudi dodatna pokojninska varčevanja, zaradi slabega načrtovanja in neupoštevanja inflacije, ne zadoščajo za pokritje vedno večje pokojninske vrzeli. Zato postaja dodatno pokojninsko varčevanje v današnjih razmerah nujno in neodložljivo. Za pravo načrtovanje pokojninskega varčevanja, je poleg zmožnosti in želje stranke potrebno upoštevati tudi zakonodajo in tržne razmere, ki v odločilno vplivajo na obliko in višino pokojninskega varčevanja.

Evropa nas je opozorila, da je potrebno zmanjšati stroške dolgotrajne oskrbe starejših, kar zopet pomeni, da bomo za to morali poskrbeti sami z zadostnimi sredstvi za oblikovanje dodatne pokojninske rente, ter, da ne bomo breme našim otrokom, ki bodo morali varčevati za svoje sprotne potrebe in tudi njihovo pokojnino. 

Pošljite povpraševanje

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Spremljajte naše novice!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(