Kaj lahko storimo za vas?

Se srečate s temi vprašanji?

Se tudi vi sprašujete, kako bo z vašo pokojnino?
Bom imel zadosti sredstev za oskrbo v starosti?
Kako bo z šolanjem mojih otrok?
Kako do lastne nepremičnine?
Kateri finančni produkt je primeren za mene?

Danes si veliko ljudi postavlja ta in podobna vprašanja. Mogoče se marsikdo teh finančnih izzivov niti ne zaveda, kljub temu, da se je v zadnjih letih na finančnem področju in na področju socialne varnosti marsikaj spremenilo in se je obseg pravic zmanjšal in se bo zaradi demografskih, gospodarskih in finančnih razlogov zmanjševal tudi v bodoče.

Na drugi strani se povečuje izbor finančnih produktov in ponudnikov, število informacij je večje kot je bilo kadar koli in je težko ločiti med njimi katere so pomembne in katere ne. Žal se samo na področju finančnega izobraževanja ni spremenilo veliko.

Tudi Evropska komisija se je začela zavedati tega izziva in je preko portala ConsumerClassroom* začela informirati ljudi.

Z našim načinom dela, ki je prilagojen Evropskim smernicam, z internim in eksternim izobraževanjem naših pogodbenih svetovalcev, z etičnim svetovanjem in našimi več kot dvajsetletnimi izkušnjami vam lahko dolgoročno in odgovorno svetujemo.

Dodatno smo v sodelovanju z Gea College-om** prvi v Sloveniji  razvili visokošolski študij za premoženjske svetovalce, kar bo še dodatno pripomoglo k prepoznavnosti in predvsem dvigu ugleda poklica premoženjskega svetovanja.

Pogoj za pozitiven in zdrav gospodinjski ali osebni proračun je analiza prihodkov in odhodkov, analiza trenutnega finančno premoženjskega stanja in stopnje zadolženosti, urejene osnovne socialne varnosti,  finančno in investicijsko znanje, finančne informacije in pretekle izkušnje.

Žal je v realnosti finančna izobraženost ljudi slaba, kar lahko vidimo v ugotovitvah »Nacionalnega programa finančnega izobraževanja«*, kjer med drugim lahko preberemo, (str. 7): »Ob upoštevanju nizke funkcionalne pismenosti prebivalstva v Republiki Sloveniji in iz dosedanjih raziskav, izvedenih na evropski ravni, z veliko gotovostjo sklepamo, da je finančna pismenost prebivalstva v Republiki Sloveniji slaba«. Ravno tako iz praktičnih izkušenj na terenu ugotavljamo, da ljudje večinoma ne poznajo višine socialnih pravic, ki jim pripadajo in imajo zato neprimerno, oziroma nezadostno urejene stopnje osnovne socialne varnosti in podobno.

Zato vam z našim načinom dela, kjer prvo pridobimo podatke o tem, katere finančne cilje želite doseči, o tem v kakšni finančni in premoženjski situaciji se nahajate, kakšne imate pretekle izkušnje, o tem kakšen je vaš odnos do tveganj in podobno. Nato z analiziranjem zbranih podatkov, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, trenutnih tržnih razmer in vaše zmožnosti, izdelamo individualni finančni načrt za doseganje vaših finančnih ciljev, ter vam ga na naslednjem srečanju tudi predstavimo in vam predlagamo kako in na kakšen način željeno tudi realizirati. Poznano je, da so edina stalnica v življenju spremembe, zato je prilagajanje tem spremembam tekom uresničevanja finančnega cilja nuja, pa naj bodo to spremembe na zakonodajnem področju, na trgu, ali ne-nazadnje tudi v vašem osebnem življenju.

Pošljite povpraševanje

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Spremljajte naše novice!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(