Izdelamo individualni finančni načrt

Ko smo se v začetku devetdesetih osamosvojili in zamenjali politični in gospodarski sistem, je to za ljudi vsekakor predstavljalo zelo veliko spremembo in le-to smo čutili na veliko področjih, če je prej država poskrbela za delo, socialo, šolstvo, zdravstvo, preskrbo za starost in še kaj, smo se ljudje na lepem znašli v situaciji, ko smo za to morali v večji meri poskrbeti sami. To seveda pomeni zelo veliko odgovornost, do sebe in do ljudi, ki so nam blizu. Žal pa največjo težavo ne predstavlja sprememba sama, pač pa dejstvo, da velika večina ljudi ni bila pripravljena na to spremembo, niti s strokovnim znanjem, niti informacijami in niti z načinom razmišljanja.

Da se Slovenci kot narod staramo danes vemo že vsi in ne bomo ponavljali podatkov, ki so dostopni vsepovsod, pač pa si bomo pogledali posledice le-tega. Prvi vpliv je na pokojninsko področje, kar lepo vidimo z dinamiko sprejemanja pokojninskih reform, ki vse po vrsti prinašajo zmanjševanje pravic in povečevanje obveznosti, ali v prispevni stopnji ali z podaljševanjem delavne dobe. Zelo velik  vpliv ima staranje prebivalstva na zdravstveno področje, ker starejši kot smo, več zdravstvenih storitev potrebujemo, kar seveda pomeni tudi višje stroške. Tretje področje je dolgoročna oskrba starejših, ki ob realnem zmanjševanjem pokojnin, pomeni velik izziv za marsikaterega posameznika ali gospodinjstvo.

In vse povedano nakazuje na to, da so potrebe vsakega posameznika drugačne, zato premoženjski svetovalci pri svojem delu najprej pogledamo kakšne so njegove potrebe in cilji, v kakšni finančni in premoženjski situaciji se nahaja, kakšne so njegove pretekle izkušnje in kaj je v preteklosti že uredil, kakšen je njegov odnos do tveganja in dobička. Pri izgradnji individualnega finančnega načrta je ključno upoštevati tudi zakonodajo in ugotoviti kakšen nivo socialnih pravic mu pripada, kakšna bo pričakovana pokojnina in podobno. Upoštevamo tudi trenutne tržne razmere. Vse pa se ne konča z individualnim finančnim načrtom, pač pa napredek stranke tudi spremljamo in po potrebi prilagajamo novi nastali situaciji.

Preberite si še...

Pošljite povpraševanje

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Spremljajte naše novice!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(