Pomagamo izboljšati vaše finance

Pogoj za pozitiven in zdrav gospodinjski ali osebni proračun je analiza prihodkov in odhodkov, analiza trenutnega finančno premoženjskega stanja in stopnje zadolženosti, urejene osnovne socialne varnosti, finančno in investicijsko znanje, finančne informacije in pretekle izkušnje.

Žal je v realnosti finančna izobraženost ljudi slaba, kar lahko vidimo v ugotovitvah »Nacionalnega programa finančnega izobraževanja«*, kjer med drugim lahko preberemo, (str. 7): »Ob upoštevanju nizke funkcionalne pismenosti prebivalstva v Republiki Sloveniji in iz dosedanjih raziskav, izvedenih na evropski ravni, z veliko gotovostjo sklepamo, da je finančna pismenost prebivalstva v Republiki Sloveniji slaba«. Ravno tako iz praktičnih izkušenj na terenu ugotavljamo, da ljudje večinoma ne poznajo višine socialnih pravic, ki jim pripadajo in imajo zato neprimerno, oziroma nezadostno urejene stopnje osnovne socialne varnosti in podobno.

Zato vam z našim načinom dela, kjer prvo pridobimo podatke o tem, katere finančne cilje želite doseči, o tem v kakšni finančni in premoženjski situaciji se nahajate, kakšne imate pretekle izkušnje, o tem kakšen je vaš odnos do tveganj in podobno. Nato z analiziranjem zbranih podatkov, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, trenutnih tržnih razmer in vaše zmožnosti, izdelamo individualni finančni načrt za doseganje vaših finančnih ciljev, ter vam ga na naslednjem srečanju tudi predstavimo in vam predlagamo kako in na kakšen način željeno tudi realizirati.

Poznano je, da so edina stalnica v življenju spremembe, zato je prilagajanje tem spremembam tekom uresničevanja finančnega cilja nuja, pa naj bodo to spremembe na zakonodajnem področju, na trgu, ali ne-nazadnje tudi v vašem osebnem življenju. Ravno zato vas ves čas spremljamo na poti do uresničitve vašega cilja oz. ciljev.

Preberite si še...

Pošljite povpraševanje

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Spremljajte naše novice!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(